Debreceni Ünnepi Játékok

Kérjük, olvassa el figyelmesen a COOPERA Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. (1061 Budapest,

Andrássy út 36.) nyereményjátékának (továbbiakban: Játék) részvételi feltételeit.
A Játékban való részvételhez szükséges a COOPERA Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. (1061
Budapest, Andrássy út 36.) továbbiakban: Szervező) oldalán a
https://www.facebook.com/debreceniunnepijatekok/ posztolt játékfelhívásra és közzétett
játékkérdésre releváns válaszadás (továbbiakban: Pályázat).

(A Játékban résztvevő egyének a továbbiakban: a „Játékos(ok)”)

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását
jelenti. A nyereményt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos.


1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

a) Egy Játékos bejegyzésenként egy Pályázatot küldhet be, és a Játék megfejtői közül a Szervező
sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékosokat.

b) A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A
Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

c) A Játék győztese az a Játékos, akit az Játék lezárulta után a Szervező kisorsol (továbbiakban:
„Sorsolás”).

d) A Játékból ki vannak zárva a 14. életévet be nem töltött személyek, a Szervező, valamint a
Szervezővel a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel megbízási jogviszonyban álló
szervezetek.


2. A Játék időtartama

a) A Játék 2021. augusztus 17én (kedden) 16:00 órakor indul, és 2021. augusztus 18. 24:00 óráig tart.
A Pályázatok beérkezésének határideje 08.18. 24:00 óra.

b) A nyeremények sorsolására 08.19én 9:00 órakor nyilvánosan, a nyereményjáték lezárása után
számítógép segítségével kerül sor a következő címen: 1061 Budapest, Andrássy út 36. A sorsolás
randomszám generátorral végzett, számítógépes sorsolás.


3. Nyeremény

a) A Játék nyereménye nyertesenként 2 db belépőjegy az augusztus 19én a Debreceni Ünnepi
Játékok szervezésében megrendezésre kerülő Virtuózok Kamaraegyüttes: Operaparafrázisok,
debreceni koncertjére.

b) A kérdésre helyesen válaszoló játékosok között összesen 1 alkalommal 2 db jegy kerül kisorsolásra.

 

4. A Játékosok és a Nyertes Játékosok értesítése

A Nyerteseket a Debreceni Ünnepi Játékok a Facebookon privát üzenetben értesíti a nyereményjáték
sorsolását követően.


5. A Nyeremény átvétele


a) A Nyereményt a Szervező a helyszínen a Debreceni Ünnepi Játékok jegyértékesítési pontjain adja
át a Nyertes Játékos részére.

b) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.


6. Egyéb tudnivalók

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@coopera.hu emailcímen
érdeklődhet.


7. Adatok kezelése és védelme Adatvédelmi Tájékoztató
a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul,
hogy nyereményhez jutása esetén adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék
megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen
vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi,
hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz
szükséges, esetlegesen átadott adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi
igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

b) A Játékos által megadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához,
kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel.

c) Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve
együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook,
hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi és Játékszabályzatban
meghatározott módon kerülnek felhasználásra.


Budapest, 2021. augusztus 16.

COOPERA Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft.

Szervező